Direct afspraak maken?

  0252 - 67 48 20023 - 561 95 95

  Main menu

  De kindertandarts (pedodontoloog)

  Een kindertandarts (tandarts-pedodontoloog) heeft zich gespecialiseerd op het gebied van kindertandheelkunde. De kindertandarts richt zich op extreem bange kinderen, maar bijvoorbeeld ook op kinderen met erg veel gaatjes die nog te jong zijn om uitgebreid behandeld te worden en kinderen met gedragsproblemen. Daarnaast richt de kindertandarts zicht op kinderen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen en kinderen met medische problematiek. 

  De kindertandarts heeft een speciale opleiding gevolgd en kan meestal een juiste inschatting maken van het gedrag van het kind. Dat betekent dat er soms op verantwoorde wijze doorgezet moet worden terwijl het kind protesteert waar op een ander moment terughoudendheid geboden is.

  Hoe gaat een kindertandarts te werk?

  In eerste instantie wil de kindertandarts van u weten wat uw kind heeft meegemaakt bij de vorige tandarts of mogelijk in andere medische settingen. Daarnaast wil de kindertandarts zich graag een beeld vormen van het algemene gedrag van uw kind. Vervolgens stelt hij aan de hand van uw verhaal en de conditie van het gebit een behandelplan op.

  Voor kinderen is het belangrijk dat ze stapsgewijs aan de tandheelkundige behandeling kunnen wennen. Vertrouwen winnen speelt daarom een belangrijke rol. De kindertandarts zal dan ook duidelijke afspraken maken met uw kind en zich aan deze afspraken houden. De kindertandarts vertelt uw kind aan het eind van de behandeling altijd wat er de volgende keer te wachten staat.

  Welke tandheelkundige taken voert een kindertandarts uit?

  De kindertandarts voert in principe dezelfde taken uit als een reguliere tandarts. Hij richt zich daarbij op zowel preventieve als (herstellende) behandelingen. Gedurende het wenproces wordt veelal gepoogd enkele basale handelingen uit te voeren, zoals het maken van foto’s, polijsten van het gebit en/of een fluoridebehandeling.

  Opleiding kindertandarts

  De postdoctorale opleiding tot kindertandarts aan ACTA leidt tandartsen op tot tandarts-pedodontoloog. De tandartsen die deze opleiding met succes hebben afgerond, worden door de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK) officieel erkend als kindertandarts. Nederland telt inmiddels ongeveer veertig officieel geregistreerde kindertandartsen. Via een systeem van visitatie en herregistratie wordt de kwaliteit van dit register bewaakt. Zoekt u een kindertandarts, ga dan naar www.nvvk.org.

  Verwijzing naar kindertandarts

  U kunt op verwijzing van uw eigen tandarts, huisarts of medisch specialist bij de kindertandarts terecht. Een verwijzing vindt plaats als er sprake is van een spoedgeval of behandelprobleem. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat uw kind heel bang is voor de tandarts, plotseling erg veel gaatjes blijkt te hebben en nog te jong is om uitgebreid behandeld te worden of als de tandarts zelf minder goed in staat is om de voorgenomen behandeling uit te voeren. In overleg met u en de verwijzende tandarts neemt de kindertandarts dan (een deel van) de behandeling over. De tandheelkundige zorg van een kindertandarts is altijd van tijdelijke aard. Als uw kind over zijn grootste angst heen is of oud genoeg is om naar een reguliere tandarts te gaan, zal deze het weer overnemen. Kijk voor meer informatie op www.nvvk.org.

  Bron: KNMT en NVvK

  Tandartsenpraktijk Hoofddorp

  Tandartspraktijk Nieuw-Vennep

  ×

  Welkom bij Tandartspraktijk Haarlemmermeer

  Kies een praktijk

   

  × Direct afspraak maken?